Zarząd

dr hab. Renata Lisowska
Prezes Zarządu

mgr Karolina Lewandowska
Członek Zarządu

dr Bartłomiej Kurzyk
Członek Zarządu

dr Sławomir Jędrzejewski
Członek Zarządu

mgr inż. Ewa Samuel
Dyrektor Zarządzający

________________________________

mgr Michał Wadzyński
Asystent Zarządu