W dzisiejszym biznesie, organizacje chcąc utrzymać się na rynku i uzyskać jakąkolwiek przewagę rynkową powinny bardzo sprawnie reagować na działania konkurencji oraz na zmieniające się potrzeby klientów. Taka aktywność wymaga ciągłego wdrażania nowych produktów oraz usług, a także usprawnień organizacyjnych w każdym obszarze. Pojawia się więc potrzeba uruchomienia twórczości i kreatywności w biznesie.

Kreatywność w biznesie jest zjawiskiem towarzyszącym nietypowemu i jednocześnie efektywnemu podejściu do realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów. A ponieważ zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy produkt lub usługę, koniecznym jest wyjście poza schematyczne, tradycyjne działanie, przekraczanie granic i permanentne uruchamianie procesu myślenia „thinking outside the box”

Jakie korzyści generuje kreatywność dla codziennej działalności organizacji?

  • osiągniecie zaplanowanego efektu przy małym zaangażowaniu zasobów
  • zminimalizowanie ryzyka porażki
  • wypracowanie nieszablonowych rozwiązań
  • osiągnięcie efektu synergii

Kreatywność nie jest cechą przypisaną tylko wybranym jednostkom. Każdy jest na swój sposób kreatywny, natomiast dla uzyskania doskonałych efektów trzeba kreatywność ćwiczyć.

Zapraszamy do korzystania z narzędzi kreatywnych sukcesywnie pojawiających się na naszej stronie i osiągania ponadprzeciętnych wyników pracy

 

Zespół Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania