WSPOMAGANIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW – COACHING KARIERY​

Coaching kariery (Career Coaching) jest interaktywnym procesem, w którym coach wspomaga rozpoznawanie przez studenta / absolwenta zasobów związanych z pracą i w efekcie prowadzących do skutecznego i sprawnego poruszania się po rynku pracy.

Coach kariery w sposób usystematyzowany przygotowuje studenta / absolwenta do sprawnego zarządzania własną karierą zawodową, pomaga mu w opracowaniu i realizacji marketingowego planu poszukiwania pracy lub rozwoju własnego biznesu. Nabyte kompetencje mogą być wykorzystywane w obecnie wykonywanej pracy, ale także w innych organizacjach według uznania studenta / absolwenta.

Jakie korzyści może dać coaching kariery?

  • zdecydowany wzrost świadomości siebie, własnych zasobów, wewnętrznej motywacji i predyspozycji zawodowych;
  • doprecyzowany cel życiowy i strategie jego realizacji;
  • doskonalone umiejętności efektywnego radzenia sobie w zmieniającym się środowisku pracy oraz zarządzania własną karierą.

Zapraszamy do zgłaszania się na indywidualne spotkania