Z dumą informujemy, że 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania SIZ jest na liście
Wydawnictw wysoko punktowanych zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r.).

Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu, publikacje naukowe 

Wydawnictwie SIZ otrzymują:

W dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych – 100 punktów

W pozostałych dziedzinach nauk – 80 punktów 

Zapraszamy do współpracy

www.wydawnictwo-siz.pl