Pandemia jako sytuacja zmiany w biznesie, stanowi dla nas ogromne zagrożenie, burzy się nasze poczucie bezpieczeństwa, wszystkie ustalone wcześniej normy zachowań i sposoby (modele) podejmowania decyzji w organizacjach stają pod znakiem zapytania. Menedżerowie i pracownicy zaczynają szukać strategii przetrwania.  Jest to pierwsze, to groźne oblicze zmiany, natomiast warto uświadomić sobie, że każda zmiana ma również drugie oblicze, oblicze szansy. Ponadto, warto pamiętać o tym, że motorem rozwoju każdego biznesu jest albo desperacja albo inspiracja. Skorzystajmy wiec z inspiracji, która daje nam możliwość otwarcia się na nowe obszary i aktywności generujące sukces również w sytuacji kryzysowej, nowe szanse rozwojowe dla każdego człowieka. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwojem na stronę szkoleń Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl/